מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר זה, שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. הם סוקרים, בין השאר, את המידע הפרטי שנאסף ואת האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 2. הינך מופנה לתנאי השימוש – לסעיף ‏1, שעניינו מטרות האתר ולסעיפים 3 לעיל, המתייחסים לרישום למאגר המידע.

 3. השימוש בנתונים שתמסור, אם תבחר בכך, בעת תהליך ההרשמה למאגר המידע ובעת ביצוע רכישות באמצעות האתר (להלן: "המידע האישי") ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, והינך מסכים כי החברה תעשה שימוש במידע האישי המזהה אודותיך על מנת לאפשר לך שימוש באתר, לשיפור השירותים שלה, על מנת ליצור קשר עמך בכל צורה ובכל אמצעי (לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת), לשם משלוח תכנים הנוגעים לשימושך באתר, לשירותים, לעסקאות שביצעת באמצעות האתר, אספקת המוצרים, שירות לקוחות, וכן כדי לבדוק אם אתה זקוק לעזרה בקשר עם השימוש באתר. בנוסף, אם וככל שתסכים לכך במסגרת ההרשמה לאתר, המידע האישי המזהה אודותיך ישמש על מנת לשלוח לך (לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת) מידע ו/או חומר פרסומי בקשר עם המוצרים המשווקים באתר או כל מידע ו/או חומר פרסומי אחר מטעם החברה.

 4. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע עליך לרבות בעניין נוהגים שלך, מידע שקראו באתר, עמודים שבהם צפו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

  1. כדי לתקשר עמך, לרבות באמצעות המכשיר הסלולארי שלך (לרבות באמצעות הודעת מסר קצר או הודעה אלקטרונית), או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים (לרבות דברי פרסומת אם נתת את הסכמתך לכך) אשר אנו חושבים שעשויים לעניין אותך;

  2. כדי לשפר ולהעשיר את האתר והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;

  3. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אלה.

 5. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע האישי ו/או את המידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם האתר, כגון במקרים הבאים:

  1. כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;

  2. כדי לפנק את לקוחותינו הקבועים ו/או המזמינים דרכנו מוצרים רבים.

  3. לנותני שירותים מטעם החברה- מתן השירותים הכלולים בה;

  4. לנותני שירותים, גם כאלו המצויים מחוץ לישראל, שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה, לרבות בקשר עם האתר, ביצוע העסקאות באמצעות האתר, תמיכה ושירות לקוחות, שילוח ואספקה;

  5. במקרה שתפר תנאי שימוש אלה או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  6. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

  7. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;

 6. על אף האמור, תהא החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אם החברה נדרשה לכך בחוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

 7. אם החברה תארגן את האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או חלקי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאגר אודותיך באתר, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 8. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 9. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע.

 10. האתר משתמש בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, אילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים הם השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים ב- http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה ב- http://www.google.com/policies/privacy/. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים במיוחד בקשר עם Google Analytics ב- http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, זמין ב https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. [

 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים כגון תכנת מטוריק, מיילצ'ימפ ועוד.

 12. החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שקול דעתה.

 13. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

 14. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות לפי חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 15. הינך רשאי לבטל את רישומך למאגר המידע בכל עת באמצעות שליחת בקשה לדואר אלקטורני של החברה:smile@jul.co.il

 16. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה למשך 30 יום באתר.

 17. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

עודכן לאחרונה: יולי 2019.